วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

👇

ประจุ - ก่อนนำตัวเก็บประจุมาใช้ต้องนำไปต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าก่อนระยะเวลาหนึ่งเพราะอะไร - หน้าที่สำคัญของตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าคืออะไร ทำหน้าที่เก็นและกางปะ ไฟมาให้กับวงคร์ฟฟ้า - ยกตัวอย่างตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่มา 2 ชนิด
- ยกตัวอย่างตัวเก็บประจุแบบแปรค่าได้มา 2 ไดโอด หน้าที่ของไดโอดในวงจรไฟฟ้าคืออะไร - เราทราบได้ว่าต่อไดโอดเปล่งแสงถูกต้องหรือไม่ จากการเปล่งแสงของไดโอดเปล่งแสงเพราะ อะไร
ทรานซิสเตอร์ - ทรานซิสเตอร์ประกอบด้วยกี่ขา อะไรบ้าง - ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่คล้ายกับอุปกรณ์ใดทางไฟฟ้า - การต่อทรานซิสเตอร์ในวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้องมีผลต่อวงจรไฟฟ้าเพราะอะไร - เพราะเหตุใดจึงเปรียบเทียบทรานซิสเตอร์เหมือนสวิตช์ วงจรรวม (ไอซี) สัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนวงจรรวม (ไอซี) มือะไรบ้าง - เพราะเหตุใดปัจจุบันจึงนิยมนำวงจรรวม (ไอซี) มาใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉