ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

โอ่นยทุกคนช่วยเราหน่อย

11:01 944670% Reported speech online exercise f. X e liveworksheets.com ริ้วรอยแรกเริ่มดูลดเลือน มากกว่า 60% ใน 4 สัปดาห์ โดยยพกย์ผิวหนัง PARเS อันดับ 1 ของโลก ร93186 uage: English -ol subject: English language * Add to my workbooks (0) เ Download file pdf () Embed in my website or blog <> Add to Google Classroom (> Add to Microsoft Teams () share through Whatsapp Jeab_05 e/level: Grade 10 3+ เcontent: Grammar r contents: Reported speech question and est to this worksheet: https://www.liveworksheets.com Copy ลอรีอัล ไฮยาลูรอน เซรั่ม ริ้วรอยแรกเริ่มดูลดเลือน มากกว่า 60% ใน 4 ลัปดาห์ "OREAL เซรั่มยอดขาย อันดับ 1 ของโลก Name: Classะ Number. Reported Speech Change these direct questions into reported speech: 1. "Where is he?" She asked me where 2. "What are you doing?" She asked me what 3. "Why did yoน go out last night?" She asked me why Lout previous night. 4. แHOW is your mother?" She asked me how 5. "Where will you live after graduation?" She asked me where. after graduation 6. "Do you live in London?" She asked me if_ in London 7. "Did he arive on time?" She asked me if เon time 8. "Have you been to Paris?" She asked me if _to Paris. 9. "Can you help me?" She asked me whether
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉