ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

"In one of my 'unlucky' years, I didn't come to pay my respects to the Chinese gods at the Chinese temple and I also went to the funeral that year. When I went home, I fell down and broke my arm," she said.
ช่วยเปลี่ยนเป็นประโยค indirect speech ให้หน่อยค่ะ🥺

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉