คำตอบ

Gerund คือการเปลี่ยนv. ให้เป็นv.ing ซึ่งv.ingจะ=Noun v.infจะเป็นกริยาไม่แท้ที่ไม่ผันตามรูป มี2คำตอบ 1. V.1 อย่างเดียว 2. มีto v.1 คำตอบดังนี้1.listen 2. To come 3.to watch 4.watching 5.to throw 6.coming 7”shouting 8.to feed 9.marrying 10.going

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉