ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

เค้ามาหาคนช่วย[ แต่งประโยคจาก ภาษาอังกฤษ 8 หมู่ หมู่ล่ะ1 คำ ล่ะเพิ่มอีก2 คำ หมู่ไหนก็ได้ แต่เป็นเรื่อง หรืออะไรก็ได้ค่ะ ไม่เกิน7 บรรทัด ] กี่ก็ไม่ว่าค่ะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉