วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

หาค่ายังไงหรอคะช่วยสอนหน่อยค่ะ และยกตัวอย่างมา1ข้อหน่อยค่ะ🙏

3G 4G ย ย 09:29 น. 13.2 KB/s 85 Q ใบงาน เรื่อง รหัสลับบรรย... C Ads LIVEWORKSHEETS Search interactive worksheets English - Espaniol Home About this site Interactive worksheets Make interactive worksheets Make interactive workbooks Students access Teachers access - ใบงาน เรื่อง รหัสลับบรรยากาศ Remote learning 1-2-1 - Al levels taught OPEN Our Tuition Programmes are Individually Tailored to Meet the Requirements of the Student. gabbitas.com ชื่อ ในามสกุล ใชั้น ม.1/. เลขที่ ใบงาน เรื่อง รหัสลับบรรยากาศ คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. ให้นักเรียนหาค่าความขึ้นสัมพัทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้งและกระเปาะ เปียกที่กำหนดให้ในตาราง 2. นำค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตารางรหัสความลับและนำอักษรที่ได้เติมลงในช่องรหัสลับจาก ตาราง ผลต่างของอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์ กระเปาะแห้ง และกระเปาะเปียก (C) 3. อ่านรหัสลับจากบนลงล่างก็จะได้คำตอบของรหัสลับ 1 ค่าความชื้น 2 3 5 ข้อ อุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์ รหัสลับจาก 60 6. ที่ (องศาเซลเซียส) สัมพัทธ์ 60 74 62 ตาราง 33 กระเปาะแห้ง กระเปาะเปียก 32 1 28 24 20 92 65 2 35 30 29 92 78 92 17 3 35 29 92 56 ซึ่ง 76 4 25 23 25 92 24 91 63 15 60 53 5 23 22 23 59 6 13 10 22. 91 1 65 49 7 15 5 20 19 90 54 46 8 26 25 18 90 53 9 35 33 17 43 16 10 35 31 15 14 11 11 10 13 63 66 55 12 22 18 12 53 43 32 11 67 75 ตารางรหัสความลับ 10 68 63 84 24 70 91 66 48 92 87 74 T2 17 5 y C h 0 t m 6 55 27 13 53 24 4 3 51 3 1 16 12 1 รหัสลับบรรยากาศ คือ 21 3 EELIVEWORKSHEETS 5 Q = 2 = อุณหภูมิกระเป๋าะแห้ง ("C)

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉