คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์ ม.3 ค่ะ

6. ถ้าต้องการนำดินน้ำมันมาปั้นเป็นกรวยตัน ซึ่งมีรัศมี 2.5 เซนติเมตร สูง ใช้ดินน้ำมันหนักกี่กิโลกรัม ถ้าดินน้ำมัน 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก 150 กรัม เซนติเมตร จะต้อง 3. 149 2 T L2.5 ก. 6.905 ข. 6.895 ค.)6.875 ง. 6.750 * 22 x(2.6 ปริมา ตรของกรวย คิดเป็นทีโลกลัม 695 1,000 - 6.895, = 45.83 1 ลข. ซม = 150 ก8ม = 45.8%x 150 - 6394.53(ปิดๆศนิยม) 1 กล. มี 4,000 0. 7. กรวยกลมสูง 9 เซนติเมตร เส้นรอบปากกรวยยาว 44 เซนติเมตร ปริมาตรของกรวยนี้เป็น กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร คบ. ซม ก. 231 ข. 321 (ค.)462 ง. 642 -. . . . ปริมาตารของกรวย = 1Tr h ( เสรอขวงข0ง1กรย = 2 Tr 44 - 2 x22 xr 2 3 3 - 46 % 14 - 27 -r 8. ทรงกระบอกตันมีพื้นที่ผิวข้าง 8,800 ตารางเซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานเป็น 28 เซนติเมตร ทรงกระบอกตันสูงกี่เซนติมตร ๘๕ ๘e ก. 50 ข. 70 ค. 85 ง. 100 9. แก้วทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว มีน้ำสูงจากก้นแก้ว 2 นิ้ว นำลูกบาศก์ขนาดยาว 2 นิ้ว ใส่ลงไป ระดับน้ำจะสูงขึ้นเท่าไร ก. 2 ิ้ว ข. 2 นิ้ว ต. 11 นิ้ว 4. 1 ิ้ว 10. กระป๋องนมใบหนึ่งวัดได้สูง 8.4 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 7 เซนติเมตร สามารถจุนม เต็มกระป๋องได้กี่ลูกบาศก์เซนติเมตร ก. 1,293.6 ข. 923.4 ค. 646.8 ง. 323.4

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉