คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น
ข้อนี้ทำยังไง??

สุ่มหยิบไพ่ 1 ใบจากไพ่ 1 สำรับ จำนวนเหตุการณ์ที่หยิบได้ไพ่เป็น ตั๋วเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ 9 ตรงกับข้อใด 1) 4 2) 8 3) 20 4) 52
คณิต ความน่าจะเป็น

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉