วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

🙇‍♀️ช่วยหน่อยนะคะ
วิทยาศาสตร์ ม.2
*แสดงวิธีทำให้ดูด้วยได้มั้ยค่ะ
🙏🏻ขอบคุณล่วงหน้ามากๆค่ะ🙏🏻

ตัวชี้วัดที่ 10 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายโมเมนต์ของ แรงเมื่อวัตถุอยู่ในสภาพสมดุลต่อการหมุนและคำนวณโดยใช้สมการ M = FI นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลองแขวนดินน้ำมันน้ำหนัก 5 นิวตัน ห่างจากจุดหมุน 4O cm ดัง ภาพ และเขายังมีมีดินน้ำมันอีก 2 ก้อน มีน้ำหนัก 2 นิวตัน และ 3 นิวตัน ตามลำดับ เขาควร แขวนดินน้ำมันไว้ที่ตำแหน่งใดบ้างจึงจะทำให้คานนี้สมดุลได้ (จงแสดงวิธีทำ และตอบ คำถาม) (3 คะแนน) * ให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีคิดลงในกระดาษ เสร็จแล้วถ่ายภาพ และแนบไฟล์ส่ง ดินน้ำมัน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉