คำตอบ

1.Bowling gymnastics skiing
2.speak pronounce voice
3.sock pants t-shirt
4.toys food fruits
5.dog cat whale
6.Sumatra Papua Kalimantan
7.Maldives Bangsaen Pattaya
8.paprika cinnamon black pepper
9.sunflower corn banana
10.trash skunk poo
11.salt fish sauce soy sauce
12.cake chocolate wafers
13.paper hair clothes
14.chewing gum food fruits
15.harry potter Ironman lalaland

วิว

ขอบคุณค้าบ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉