ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหาคำตอบให้หน่อยครับ

แบบฝึกหัดที่ ๔ จงบอกว่าประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคชนิดใด ๑. ปัจจุบันนี้การคมนาคมในประเทศของเราติดขัดมาก ๒. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันมาจากการเลือกตั้ง ๓. ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์.. ๔. เมื่อเมฆฝนก่อตัวขึ้นในไม่ช้าฝนก็ตก.. . ๕. การทำงานด้วยฝีมือมนุษย์ย่อมละเอียดกว่าการทำงานด้วยเครื่องจักร. ๖. เป็ดปุกทำงานเก่งจนใคร ๆ ก็ชมเธอ.. ๗. ครูสอนให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ๔. เด็กๆ วิ่งไปมาจนฉันเวียนหัว... ๔. ถึงเขาจะร้ายฉันก็ยังรักเขา... ๑๐. วรรณกรรมที่มีคุณค่าต้องพัฒนาสติปัญญาของผู้อ่าน ๑๓. วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตผูกพันอยู่กับศาสนา.... ๑๒. ถ้าเธอตั้งใจเรียนหนังสือ เธอก็จะได้เกรด ๔. ต๓. ฝนตกเพราะอากาศร้อน... ๑๔. ครูชมเชยนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ๑๕. นิชคุณประสบความสำเร็จเพราะความขยัน. ๑๖. วันเฉลิมประสบความสำเร็จเพราะเขาขยัน.. . ๑๗. ครูลงโทษไม่ให้นิคุณกลับบ้านตรงเวลา.. ๑๘. เสกโลโซทำกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ๑๔. พอฉันกลับถึงบ้านแม่ก็เตรียมอาหารเย็นเสร็จแล้ว. . ๒๐. เรากำลังจะไปซื้อกับข้าวที่ตลาด ๒๑. บ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยคือบ้านร้าง ๒๒. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนยาก ะ 4 ๒๓. ฉันหรือเขาจะขนะการแข่งขันครั้งนี้ ๒๔. เขาเป็นนักแสดงและนักพูด ๒๕. นักเรียนในโรงเรียนของเรากล่าวต้อนรับผู้มาเยือน ๒๖. เขาเป็นคนดีที่ฉันเพิ่งเคยพบ ๒๗. เขาบอกให้คนใช้หยิบหนังสือ ๒๔. แดงเป็นคนขยัน เพราะฉะนั้นแดงจึงตั้งหลักได้เร็ว ๒๙. ครูบนนักเรียนทุกวัน ๓๐. ลีมินโอขยันอ่านหนังสือแต่ลีมินโฮก็สอบได้คะแนนน้อย 25.-
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉