วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค้าบบบ

ใบกิจกรรมที่ 2.3 เรื่อง ฝึกทักษะการคำนวณ คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่จาก A ไป B และ C ตามลำดับ โดยมีแนวการเคลื่อนที่ตามแนวเส้นทึบ ถ้าใช้เวลาในการเคลื่อนที่จาก A ไป B และ B ไป C เท่ากับ 3 วินาที และ 8 วินาที ตามลำดับ เหนือ 5.6 เมตร B C 4 เมตร 3 เมตร 5 เมตร 4.2 เมตร A 9. จงหา อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ย จาก A ไป B 10. จงหา อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ย จาก B ไป C 11. จงหา อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ย จาก A ไป C ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 อัตราเร็วและความเร็ว

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

อัตราเร็วเฉลี่ย จาก A-B = ระยะทาง/เวลา
v = s/t
v = 4.2/3
v = 1.4 m/s
ความเร็วเฉลี่ย จาก A-B = การกระจัด/เวลา
v = s/t
v = 3/3
v = 1 m/s
** / คือ เศษส่วน**
ลองทำข้อ 10-11 ดูนะฮ่ะ สูตรเหมือนกันเลย ไม่เข้าใจทำมาถามเราได้น้า💗

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉