ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยสอนหน่อยค่าทำไม่เป็นง่ะค่าาารบกวนช่วยสอนแล้วเเสดงวิธีทำ-_-

ลิฟต์ตัวหนึ่งมวล 500 กิโลกรัม เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งสูงสุดได้เพียง 1 เมตร/วินาที หากแรงดึงสายเคเบิลสูงสุดที่มีได้ มีค่า 8400 นิวตัน ซึ่งลิฟต์ดัวดังกล่าวได้นำไปติดตั้งที่รงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งซึ่งข้อมูลมวลของนักเรียนในโรงเรียน แห่งนี้เป็นไปตามตารางด้านล่างนี้ จงหาว่าสิฟต์ดัวดังกล่าวจะบรรทุกนักเรียนโรงเรียนนี้ในขณะที่สิฟต์กำลังเคลื่อนที่ ขึ้นได้มากสุดกี่คน โดยกำหนดให้ใช้วิธีค่าเฉลี่ยเท่านั้นในการหาค่ามวลเฉลี่ยของนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ มวล(กิโลกรัม) จำนวนนักเรียน(คน) 60 - 62 5 63 - 65 8 66 - 68 42 69 - 71 27 (ตารางแจกแจงความถี่มวลของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งนี้) (กำหนดให้ค่า 8 = 10 m/ร์)

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉