คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ

นพ 140 ม ค. 28,800 "2. ในการแสดงละครแห่งหนึ่ง จำนวนบัตรที่ขายให้เด็กวัยรุ่นน้อยกว่าสองเท่าของบัตรที่ขายให้ ผู้ใหญ่อยู่ 50 ใบ และจำนวนบัตรที่ขายให้เด็กเล็กเท่ากับจำนวนบัตรที่ขายให้กับผู้ใหญ่ ถ้าบัตรของ ผู้ใหญ่ราคาใบละ 150 บาท บัตรของวัยรุ่นราคา 100 บาท บัตรของเด็กเล็กราคาใบละ 50 บาท บัตรแต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไร ถ้าขายบัตรได้เงินทั้งหมด 35,000 บาท วันรุน เด็กเล็ก ผู้ใหญ่ X X สาคา 10002x-50) จะได้สดการ 100 c2 x-50) + 50x + 150X =aS,000
Hม. 18 ม. 4. 2. เครื่องสูบน้ำเครื่องหนึ่งสูบน้ำเข้าเต็มสระว่ายน้ำในเวลา 5 ชั่วโมง และเครื่องสูบน้ำอีกเครื่อง หนึ่งสูบน้ำเข้าเต็มสระว่ายน้ำเดียวกันในเวลา 10 ชั่วโมง ถ้าเครื่องสูบน้ำทั้งสองเครื่องช่วยกันสูบ น้ำ จะต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงน้ำจึงจะเต็มสระ
Hพ 1+ม.ค. 2. ชายคนหนึ่งลงทุน 12,000 บาท ถ้าเขาได้รับเงินปันผลจากการฝากออมทรัพย์ 7% ซึ่ง มากกว่าการลงทุนค้าขายที่ได้กำไรเพียง 3% ถ้าเขาได้รับเงินปันผลและกำไรทั้งหมด 680 บาท อยากทราบว่าเขาฝากเงินออมทรัพย์และลงทุนค้าขายเป็นเงินอย่างละเท่าไร
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉