คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่า

สกุล แลขท่ เขนป. าซี้แจง ( ก) เติมคำตอบลงในช่องว่าง ( 10 คะแนน) รูปปริซึม - ลักษณะของรูปปริซึม ให้เขียนอธิบาย 1 หน้าตัดหรือฐาน (3 คะแนน ) 2 หน้าข้าง 3 การเรียกชื่อปริซึม ปคลี่ของปริซึมเจ็ดเหลี่้ยม ประกอบด้วยรูปเราขาคณิตสองมิติอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีจำนวนกี่รูป ( 2 คะแนน ) 4 หน้าตัดหรือฐาน 5 หน้าข้าง รูปพีระมิต - ลักษณะของรูปปริซึม ให้เขียนอธิบาย 1 หน้าตัดหรือฐาน (3 คะแนน ) 2 หน้าข้าง 3 การเรียกชื่อพีระมิด ปลลี่ของพีระมิดหกเหลี่ยม ประกอบด้วยรูปเราขาคณิตสองมิติอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีจำนวนกี่รูป ( 2 คะแนน) 4 หน้าตัดหรือฐาน 5. หน้าข้าง าซี้แจง (ข) แสดงวิธีทำและหาคำตอบ ( 10 คะแนน) ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงหนึ่งกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร ถ้าต้องการถมที่ดินแปลงนี้ให้สูงกว่าเดิม 5 เมตร องเสียค่าถมดินทั้งหมดกี่บาท ถ้าราคาดินลูกบาศก์เมตรละ 120 บาท 1 สูตร แทนค่าลงในสูตร ปริมาตรใช้ดินทั้งหมด ราคาดินลูกบาศก์เมตรละ ( 1 คะแนน (1 คะแนน ลูกบาศก์ ( 1 คะแนน บาท ( 1 คะแนน ต้องเสียค่าถมดินทั้งหมด ( 1 คะแนน บาท สระน้ำแห่งหนึ่งกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 2 เมตร สามารถเติมน้ำเต็มสระได้กี่ลิตร 1 สูตร แทนค่าลงในสูตร ความจุน้ำในสระทั้งหมด (1 คะแนน ( 1 คะแน" -ลูกบาศก์ ( 1 คะแน" -ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น สามารถเติมน้ำเต็มสระได้ เลิตร ( 1 คะแน" เลิตร ( 1 คะแน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉