เคมี
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🥲🥲

10. แก๊สเฮกเซน (C,H14) 1 โมล มีกี่กรัม 6ญ

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

✨สาร1โมลมีมวล=มวลอะตอมของสารทั้งหมดรวมกัน
✨Cมีมวลอะตอม=12 Hมีมวลอะตอม=1
✨จะได้Cในสูตรมี6อะตอมเลยหนัก12*6
Hในสูตรมี14อะตอมเลยหนัก1*14
รวมเป็น(12*6)+(1*14)=86gค่ะ

แสดงความคิดเห็น
PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?