ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

l AIS 4G 11:21 85% O 1.2 kg O 1.4 kg ตู้เย็นกว้าง 0.6 เมตร สูง 1.5 เมตร หนัก 200 นิ้ว ตัน วางอยู่บนพื้นห้องที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียด ทานสถิต 0.5 จงหาขนาดของแรงผลักมากที่สุดใน แนวระดับที่จะทำให้ตู้เย็นยังอยู่ในสมดุล * 60 N O 80 N O 100 N 150 N O 200 N กลับ ถัดไป ล้างแบบฟอร์ม ห้ามส่งรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร รายงานการ ละเมิด Google ฟอร์ม 6 docs.google.com ส่วนตัว
l AIS 4G 11:22 85% 64.5 N 63.5 N O 61.5 N มวล A และมวล B วางอยู่ปลายของไม้คานคนละ ด้าน มวลของไม้คานเท่ากับ 12 กิโลกรัม มีจุดหมุน อยู่ที่ C ดังรูป ถ้ามวล A มีมวลขนาด 8 กิโลกรัม มวล B จะมีขนาดกี่กิโลกรัม * B 40 cm 80 cm 0.5 kg 0.8 kg 1.0 kg O 1.2 kg O 1.4 kg 6docs.google.com ส่วนตัว
l AIS 4G 11:22 85% กล่องสี่เหลี่ยมสูง 1 เมตร กว้าง 0.5 เมตร มีมวล 10 กิโลกรัม วางบนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน 0.25 ถ้าออกแรง F ผลักกล่องที่ตำแหน่งสูงจากพื้น 0.4 เมตร ดังรูป แรง F ที่ทำให้กล่องเคลื่อนที่โดย ไม่ล้มมีค่าเท่าไร * F 62.5 N () 60.5 N O 64.5 N O 63.5 N O 61.5 N กก edocs.google.com

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉