เคมี
มัธยมปลาย

คือเรามีคำตอบแล้วค่ะ แต่เราอยากได้คำอธิบายว่าทำไมถึงตอบข้อนั้นอ่ะค่ะ

00:37 = QuเzIzz Q ป้อนรหัส เข้าสู่ระบบ เพิ่มอุณหภูมิ เพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น X 2. ปรนัย Q. ระบบนี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ซึ่งอยู่ในภาวะสมดุล ข้อความใดเป็นคำกล่าวที่ ไม่ถูก PCl (g) * PCl,(g) + Cl,(g) ต้อง answer choices การเพิ่มความเข้มข้นของPCls สมดุลจะเลื่อนไปทางขวา การเพิ่มอุณหภูมิทำให้ตำแหน่งของสมดุลเลื่อนไปทาง ขวา การลดความดันจะทำให้สมดุลเลื่อนไปทางขวา ตัวเร่งปฏิกิริยาจะทำให้ตำแหน่งสมดุลเลื่อนไปทางขวา 2 ซ่อนคำตอบ รายงานปัญหา ก่อนหน้า ถัดไป กก 6quizizz.com <
00:38 = QuเzIzz Q ป้อนรหัส เข้าสู่ระบบ L ข้อความใดเป็นคำกล่าวที่ ไม่ถูกต้อง answer choices การเพิ่มความเข้มข้นของPCI สมคลจะเลื่อนไปทางขวา X 9 3. ปรนัย Q. ที่ภาวะสมดุลของปฏิกิริยาเคมี ถ้า เติมแก๊สไฮโดรเจน (H2) จะทำให้ ความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยานี้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร CH,8) - H,(g) +C,H 8) answer choices แก๊ส C2H4 จะลดลง แก๊ส C2H6จะลดลง แก๊ส H2 และ C2H4 จะเพิ่มขึ้น ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 2 ซ่อนคำตอบ รายงานปัญหา ก่อนหน้า ถัดไป กก 6quizizz.com <
00:38 = QuเzIzz Q ป้อนรหัส เข้าสู่ระบบ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ X 9 4. ปรนัย Q. หลอดทดลองที่บรรจุแก๊ส NO2 และ N204 ตามสมดุลเคมี โดยที่แก๊ส NO2 มีสีน้ำตาลแดงและ N204 ไม่มีสี ข้อใดถูกต้อง 2 No,(g) - N,0,8) ความร้อน answer choices ถ้านำหลอดทดลองไปจุ่มน้ำร้อน สีของแก๊สในหลอดจะ เข้มขึ้น ถ้านำหลอดทดลองไปจุ่มน้ำเย็น สีของแก๊สในหลอดจะ บ ค้ เข้มขึ้น ถ้านำหลอดทดลองไปอัดความดันสีของแก๊สในหลอดจะ เข้มขึ้น อุณหภูมิและความดันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ ปฏิกิริยานี้ 3 ซ่อนคำตอบ ก่อนหน้า ถัดไป กก 6quizizz.com <
หลักเลอชาลิเตอเอ

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?