วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

12) พลังงานศักย์โน้มถ่วงมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลน์อย่างไร ตอบ 13) กฎการอนุรักษ์พลังงาน หมายถึง ตอบ 14) จากภาพ เป็นเครื่องกลประเภทใด ตอบ 15) จงจับคู่เครื่องกลที่กำหนดให้ถูกต้อง สิ่ว กรรไกร ทางขึ้น-ลงเนิน กว้านสมอเรือ สว่าน การชักธงชาติ ตอบ พื้นเอียง รอก คาน ลิ่ม 16) หากต้องการให้รอกเดี่ยวตายตัวผ่อนแรงมากขึ้น จะต้องทำอย่างไร สกรู - ล้อและเพลา - ตอบ 17) ถังน้ำมวล 5 กิโลกรัม ถ้าใช้รอกดังภาพดึงขึ้นต้องออกแรงกี่นิวตัน (g=10 m/s) ตอบ กุ้งน้ำ 18) รถทดลองหนัก 35 นิวตัน จะต้องออกแรง (E) เท่าใดในการดึง ให้เคลื่อนที่ไปตามพื้นเอียงตามภาพ(ไม่คิดแรงเสียดทาน) ตอบ 3 เมตร 5 เมตร - * เมตร 19) จากภาพเป็นหลักการทำงานของเครื่องกลอย่างง่ายชนิดใดบ้าง ขอกแรง +อน ประแจ ตอบ -น็อตด้าผู้

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

12. เมื่อพลังงานศักย์โน้มถ่วงเพิ่มขึ้นพลังงานงานจลน์จะลดลงเมื่อพลังงานศักย์โน้มถ่วงสูงสุดพลังงานจลน์จะเท่ากับศูนย์ (ตามรูปคนโยนลูกบาส)
13. กฎการอนุรักษ์พลังงานคือ พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำให้สูญหายหรือสร้างขึ้นใหม่ได้ แต่มาสารถเปลี่ยนพลังงานหรือถ่ายโอนได้
14.เครื่องกลอย่างง่ายหรือเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรง
รูปที่ 1 คาน
รูปที่ 2 รอก
รูปที่ 3 ล้อและเพลา
รูปที่ 4 พื้นเอียง
รูปที่ 5 ลิ่ม
รูปที่ 6 สกรู
15. รอก-การชักธงชาติ ลิ่ม-สิ่ว คาน-กรรไกร สกรู-สว่าน พื้นเอียง-ทางขึ้นลงเนิน ล้อและเพรา-กว้านสมอเรือ

ข้อที่เหลือไม่รู้แล้วค้าบ😅😅

♡;

ขอบคุณค่ะ💝💝

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉