วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ💌

แบบฝึกหัด รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง งานและพลังงาน (work. and Energy). ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่ 1) สมหญิงสูง 180 เซนติเมตร ยกของมวล 5 กิโลกรัม จากพื้นราบวางบนศีรษะและเดินตามแนวราบเป็นระยะทาง 20 เมตร จากนั้นขึ้นบันได 5 ขั้น สูงขั้นละ 20 เซนติเมตร จงหางานทั้งหมดที่สมหญิงทำ (g= 10 m/s) 1.1) ช่วงที่ 1: ยกของจากพื้นวางบนศีรษะ ตอบ 1.2) ช่วงที่ 2: เดินตามแนวราบเป็นระยะทาง 20 ม. ตอบ 1.3) ช่วงที่ 3: ช่วงที่สมหญิงขึ้นบันได ตอบ 1.4) งานทั้งหมดที่สมหญิงทำ W;)วม. ตอบ 2) กล่องใบหนึ่งเคลื่อนที่บนพื้นราบได้ระยะทาง 6 เมตร โดยมีแรงมากระทำต่อกล่อง 3 แรง จงหางานเนื่องจาก แรง F, F, และ N ดังภาพ ทิศการเคลื่อนที่ของกล่อง ตอบ F, - 6 N -f, - 15 N ปพ แรงที่พื้นด้นกล่อง) 3) กรณีใดบ้างที่งานจะมีค่าเป็นศูนย์ ตอบ 4) การแข่งขันยกน้ำหนักของนักกีฬา 3 คน โดยใชข้บาร์เบลหนัก 600 นิวตันเท่ากัน แต่ระยะความสูงที่ยกเหนือ ศีรษะและเวลาที่ใช้ต่างกันดังตาราง นักกีฬาคนใดมีกำลังมากที่สุด X นักกีฬา คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ระยะความสูงที่ยกเหนือศีรษะ (cm) 190 200 180 เวลาที่ใช้ในการยก () 6 10 8 ตอบ
5) สมชายยกกระสอบทรายหนัก 120 นิวตัน จากพื้นขึ้นไปยังหลังรถบรรทุกเป็นระยะ 2 เมตร จำนวน 5 กระสอบ ในเวลา 1 นาที อยากทราบงานและกำลังของสมชายมีค่าเท่าใด ตอบ 6) จงหาพลังงานศักย์โน้มถ่วงของมวล 10 กิโลกรัม ที่วางอยู่บนดาดฟ้าตึกสูงจากทพื้น 15 เมตร (g=10 m/s) ตอบ 7) วัตถุมีมวล 4 กิโลกรัม พุ่งเข้าชนสปริงด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที จงหาว่าสปริงจะหดได้มากที่สุดกี่เมตร (กำหนดให้ค่าคงที่ของสปริง เท่ากับ 100 นิวตัน/เมตร) ตอบ 8) โยนวัตถุมวล 1 กิโลกรัม ขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที วัตถุจะขึ้นไปได้สูงสุดจากจุดโยนกี่เมตร และขณะที่วัตถุอยู่บริเวณจุดสูงสุดมีพลังงานจลน์กี่จูล (g=10 m/s) ตอบ 9) ปล่อยวัตถุทรงกลมมวลเท่ากันจำนวน 3 ลูก โดยแต่ละลูกปล่อยที่ระดับความสูงต่างกัน และจมลงไปในทราย ดังภาพ อยากทราบว่าตำแหน่งในการปล่อยของวัตถุลูกใดอยู่ที่ระดับสูงสุดและต่ำสุด ตามลำดับ ตอบ ระดับอ้างอิง ทราย 10) จากการทดลองข้อ (9) สามารถสรุปผลการทดลองได้อย่างไร กระบะทราย ตอบ 11) จากภาพยิงหนังสติ๊กและปืน โดยก้อนหินและลูกกระสุนมี มวลเท่ากันแต่มีความเร็วต่างกัน ระหว่างก้อนหินและลูกกระสุน วัตถุใดมีพลังงานจลน์มากกว่า และวัตถุใดทำให้เป้ายิงเกิด ความเสียหายมากกว่า เป้ายิ่งที่ เป้ายิงที่ 2 ตอบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉