คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ

30 ข0 วเดียงไกโว 240e ตัว ตายเสี่ย (26 ว 1กที่ทยต0 น

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉