แผนการเรียน
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยคับ

โบงานกรณศกษาเร่องของใบบัว ใบบัว เป็นนักเรียนม.4 ของโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง แต่พอเทอม2 ใบบัวต้องย้ายโรงเรียน มาเรียนโรงเรียนมัธยมใกล้บ้านเพราะปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว ใบบัวต้องปรับตัวกับเพื่อนๆ และ โรงเรียนใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เธอไม่มีความสุข เธอไม่ชอบสภาพของโรงเรียนเพราะเล็ก คับแคบและดูสกปรก กว่าโรงเรียนเดิม เพื่อนๆ ก็ดูไม่น่าคบตามความคิดของใบบัว เพราะส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชนชั้นกลาง มีอาชีพรับจ้าง พูดจาก็หยาบคายแต่จะให้ใบบัวกลับไปคบกับเพื่อนที่โรงเรียนเดิมเธอก็ไม่อยากกลับไปอีก เพราะรู้สึกอายที่ครอบครัว ของเธอยากจนลง ใบบัวจึงเก็บตัว ไม่คบหากับใคร ไม่มีเพื่อนสนิท ใบบัวสนใจการ เรียนน้อยลง ขาดเรียนบ่อยขึ้น บางวันใบบัวแต่งตัวออกจากบ้านแต่กลับไม่มาโรงเรียน เธอไปใช้เวลาอยู่ในห้าง สรรพสินค้าจนเย็น วันหนึ่งที่บ้านของเธอได้รับจดหมายจากครูประจำชั้น เชิญให้ไปพบเพราะใบบัวขาดเรียน ติดต่อกันหลายวัน ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ และหาทางจัดการแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่าง ให้เวลาทำ 10 นาที ปัญหาของใบบัว สาเหตุของปัญหา ทางเลือกในการจัดการกับปัญหา ทางเลือก ผลดี ผลเสีย 1 2 3 4 ทางเลือกที่ใบบัวตัดสินใจเลือกเพื่อแก้ปัญหา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉