คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยครับㅜㅜภายในวันนี้แล้ว

คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วเติมข้อความให้สมบูรณ์ จากวงกลม 0 A0C และ ABC ต่างรับรับด้วยส่วนโค้ง จากวงกลม D มุมกลับ ADC และ ABC ต่างรับรับด้วยส่วนโค้งใหญ่ นักเรียนลองวัดขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลาง กับขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลม ที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางกับขนาดของมุมในส่วนโค้ง ของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน เป็นไปตามทฤษฎีบทต่อไปนี้ ทฤษฎีบท คำชี้แจง 2. จากวงกลม O ที่กำหนดให้ให้นักเรียนหาค่า x 2) A 140 120 B X = X = 3) 4) B (6 X = X =
คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วเติมข้อความให้สมบูรณ์ 8 8 จากความสัมพันธ์ระหว่างมุมที่จุดศูนย์กลางกับมุมในส่วนโค้งของวงกลม ที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน จะพบว่า มุมในส่วนโค้งของวงกลมทุกมุม ต่างก็มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลาง ดังนั้น มุมเหล่านี้จะมี ขนาดเท่ากันทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีบทต่อไปนี้ ทฤษฎีบท คำชี้แจง 2. จากวงกลม 0 ที่กำหนดให้ ให้นักเรียนหาค่า x B D 40 X = X = เD K 50) A M (N X = X = เบ O
PromotionBanner

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉