คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยบอกคําตอบคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนได้ไหมค่ะ

แบบทดสอบ เรื่องอัตราส่วน คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดแล้วทำเครื่องหมาย ป ลงในกระดาษคำตอบ (จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน) 6. เชือกเส้นที่หนึ่งยาว 26 นิ้ว เส้นที่สองยาว 3 ฟุต อัตราส่วนความยาวของเชือกเส้นที่สองต่อความยาวของเชือกเส้นที่ห จากรูปเขียนอัตราส่วนจำนวนหนูต่อจำนวนกระตำ ย คือข้อใด นึ่ง คือข้อใด ก. 3: 26 ข. 36 : 26 ค. 26 : 36 ป. 26 : 3 7. สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้าง 4 เซนติเมตร ด้านยาว 10 ก. 4: 2 ข. 3:2 ค. 3:4 ง. 2:4 เซนติเมตร อัตราส่วนความยาวของเส้นรอบรูปต่อความยาวต้านยาว คือข้อใด 2. จากรูปเขียนอัตราส่วนจำนวนลิงต่อจำนวนซ้าง คือข้อใด ก. 3: 4 ข. 4 :3 ก. 28 : 10 ข. 14 : 10 ค. 10: 28 ง. 28 : 4 ไหมฟ้าซื้อแตงโม อัตราส่วนของจำนวนแตงโม ที่เน่าต่อจำนวนเแตงโมที่เหลือ คือข้อใด 8. 70 ผล เน่าเสีย 12 ผล ค. 4:5 ง. 5: 3 3. วีณาหนัก 48 กิโลกรัม มัจจาหนัก 60 กิโลกรัม อัตราส่วนน้ำหนักมัจจาต่อน้ำหนักซัลมา คือข้อใด ซัลมาหนัก กิโลกรัม ก. 12: 70 ข. 70 : 58 ค. 12:58 ง. 70 : 12 โรงแรมแห่งหนึ่งมีจำนวนพนักงานชาย 52 9. 32 คน จำนวนพนักงานหญิง อัตราส่วนจำนวนพนักงานทั้งหมดต่อจำนวนพนักงานซาย คือข้อใด ก. 36 : 16 ข. 66 : 32 ค. 98 : 66 ป. 98 : 32 ก. 48 : 60 ข. 52 : 48 66 คน ค. 60 : 52 ง. 48 : 52 4. ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 20 คะแนน กำธรทำได้ 18 คะแนน สุธีทำได้ 15 คะแนน ธันวาท่าได้ 17 คะแนน อัตราส่วน คะแนนสุธีต่อคะแนนกำธร คือข้อใด ก. 18: 17 ข. 15 : 18 ปากกาโหลละ 10. 65 บาท 1. -17 ป 18 : 15 นักเรียนชั้น ม. 2/2 มีสำนวนนักเรียนชาย 6 คน อัตราส่วนจำนวนปากกาเป็นด้ามต่อจำนวน เงินเป็นบาทคือข้อใด ก. 12:65 ซ. 1:65 ศ. 65 : 1 ศ. ง. ง. 65 : 12 5. นักเรียนหญิง อัตราส่วนจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนทั้ งหมด คือข้อใด ก. 6 : 12 ข. 12:6 12 คน ค. 18: 16 ง. 6: 18 - WPS Office
อัตราส่วน

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

เตงดูรูป/ตัวเลข แล้วตอบได้เลยค่ะ อย่างเช่น ข้อแรกมีกระต่าย2ตัว มีหนู4ตัว ใช่ไหมคะ แล้วโจทย์ก็ถามหาอัตราส่วนหนูต่อกระต่าย แปลว่าเราต้องเอาหนูขึ้นก่อน ก็จะได้ 4:2ค่ะ แล้วก็ข้อสุดท้าย 1โหล=12ชิ้นค่ะ

Dr.Jane

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉