วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะขอวิธีทำด้วยนะคะทำได้บางข้อก็ได้นะคะ😉(ขอภายในวันนี้นะคะ)

1. หากต้องการต้มน้ำอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มวล 100 กรัม ให้เดือดและระเหยจนหมดพอดี จะต้องใช้ความร้อนกี่กิโลจูล (ความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอของน้ำมีค่าเท่ากับ 540 แคลอรี/กรัม และความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเท่ากับเท่ากับ 1 แคลอรี/กรัม องศาเซลเซียส) ให้นักเรียนเขียนแผนผังการเปลี่ยนสถานะประกอบและแสดงวิธีทำ (1คะแนน)
2. จากข้อมูลการทดลองสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้ในการทำตู้บรรทุกปลาสดของบริษัทผลิตวัสดุแห่งหนึ่ง เป็นดังตาราง (2 คะแนน) ความหนาแน่น (kg/m) | ค่าการนำความร้อน (W m h c) ชนิดของวัสดุ ไม้เนื้ออ่อน 350-740 0.11-0.16 ไม้เนื้อแข็ง 370-1,100 0.11-0.255 ไม้อัด 530 0.14 อะลูมิเนียมอัลลอย เหล็ก 2,740 221 7,800 45.3 พลาสติกเสริมใยแก้ว 64-144 0.036 พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง ให้ระบุตัวแปรที่ใช้ในการทดลองหาค่าอัตราการนำความร้อนของวัสดุแต่ละชนิด 2.1 ตัวแปรต้น... 960 0.5 2.2 ตัวแปรตาม.... 2.3 ตัวแปรควบคุม 2.4 นักเรียนควรเลือกชนิดของวัสดุใดที่นำมาใช้ในการทำตู้บรรทุกปลาสด เพราะ
3. น้ำเย็นมวล 100 กรัม อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ผสมกับน้ำอุ่นมวล 200 กรัม อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จะมีอุณหภูมิเท่าไร เมื่อเกิดสมดุลความร้อน (กำหนดให้ความร้อนจำเพาะของน้ำ เท่ากับ 1 แคลอรี/กรัม องศาเซลเซียส) (2 คะแนน ) วิธีทำ ตอบ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉