ฟิสิกส์
มัธยมปลาย

รบกวนช่วยทำทั้งสามข้อหน่อยนะคะ (ขอวิธีทำด้วยค่ะพอดีเรียนเเล้วไม่เข้าใจจริงๆ)

6 , 6 1) จ.ง เรียนกปของ เกกเตอค์ คัพธ์ พร้อม คนาดข04กกเศอร์ก พ์
จงนาผลรวมของ แรงลัพธ์นี้ fa= 6 N T{ = 8 N
แ54สามแรงกจะท่กับาตค 9งกาดรุป การแพก แรง 30 X
ฟิสิกส์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉