วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยข้อ 6 7 10 หน่อยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

300 0 ภาพที่ 7.20 การต่อตัวต้านทานเข้ากับวงจรไฟฟ้า 6. ถ้าเปลี่ยนตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้าให้เป็นตัวต้านทานที่มีแถบสี ดังนี้ (ไม่คำนึงถึงความคลาดเคลื่อน) แถบที่ 1 สีแดง แถบที่ 2 สีดำ แถบที่ 3 สีน้ำตาล จะอ่านค่าปริมาณกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพราะเหตุใด้ 7. ถ้าใช้ตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้แทนตัวต้านทานคงที่ในวงจรนี้ จะต้องทำอย่างไรจึงจะได้ค่าความต้านทานเป็น 300 โอห์ม ตามที่ต้องการ 8. นักเรียนสามารถนำตัวต้านทานไวแสง (LDR) มาใช้ประโยชน์ในการทำเครื่องมือชนิฯ ในชีวิตประจำวัน 9. ตัวเก็บประจุที่ประจุไฟแล้วเมื่อนำมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า จะทำให้มีการเคลื่อนที่ ของกระแสไฟฟ้าในวงจรหรือไม่ เพราะเหตุใด 10. การต่อตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้า ถ้าต่อสลับขั้วจะเกิดผลอย่างไร
ประจุไฟฟ้า ตัวต้านทาน วงจรไฟฟ้า วิทยาศาสตร์

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉