ภาษาไทย
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ คืออยากรู้ว่าบทประพันธ์ที่หนูเเนบไปให้ ผู้เขียนเขาใช้น้ำเสียงอย่างไร คือหนูพยายามหาเเล้วเเต่หนูหาไม่เจอเลยค่ะ ช่วยหนูหน่อยนะคะ เอาเเค่ในกรอบ (ม่วง,ชมพู,ส้ม) อะคะ ช่วยหนูหน่อยนะคะ🙏🙏😭😭

๒.๒ ประพันธ์ ใช้คำง่าย อ่านแล้วเข้าใจได้ดี เช่น ๑) ผู้ใดดีดีต่ออย่าก่อกิจ ผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าหักหาญ ๒) ใช้โวหารเปรียบเทียบให้เห็นจริง เช่น อกมาบอกที่อา ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า บ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชฌาสัย เปรียบเทียบว่าผู้ชายเหมือนข้าวเปลือกตกอยู่ที่ใดก็จะงอก ไม่เหมือนผู้หญิงที่เหมือน ตกอยู่ที่ใดก็ไม่งอก และเรือจะแล่นไปได้ก็เพราะมีน้ำ เสือจะอยู่ได้ก็เพราะมีป่า ซึ่งทั้งหมดนิ้ เพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 4 ะ อันเสาหินแปดศอกตอกเป็นหลัก ไปมาผลักบ่อยเข้าเสายังไหว เชื่อน้ำใจดีกว่าอย่าเชื่อยุ จงฟังหูไว้หูคอยดูไป เปรียบเทียบว่า แม้เสาหินสูงแปดศอกจะมั่นคงแต่เมื่อถูกผลักไปมาเสายังเคลื่อนไหว 4 เปรียบเหมือนจิตใจคนที่ไม่มีความมั่นคง ๆ บd ๓) ใช้คำมีความหมายแฝงให้ตีความ เช่น ค่อยดำเนินตามไต่ผู้ไปหน้า เอาหลังตากแดดเป็นนิจคิดคำนวณ ใจความว่าผู้มีคุณอย่าหุนหวน รู้ถี่ถ้วนจึงสบายเมื่อปลายมือ หมายถึง คนที่เกิดก่อน ผู้อาวุโส หมายถึง เป็นคนสู้งาน ทำงานหนัก อดทนต่อความยากลำบาก ตีความว่า ผู้ไปหน้า เอาหลังตากแดด เมื่อปลายมือ หมายถึง เมื่อภายหลัง ที่ไหนหลักแหลมคำจงจำเอา คนสามขามีปัญญาหาไว้ทัก ตีความว่า คนสามขา หมายถึง ผู้สูงอายุมีประสบการณ์มาก (คนชราถือไม้เท้า -ขา) บ
นค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เกิดมาต้องพึ่งทา น และให้รู้จักฟังหูไว้หู เช่น ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า เราก็จิตคิดดูเล่าเขาก็ใจ จงฟังหูไว้หูคอยดูไป น้ำพึงเรือเสื้อพิงป่าอัชฌาสัย รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการ เชื่อน้ำใจดีกว่าอย่าเชื่อยุ สะท้อนให้เห็นว่าคนในสังคมให้ความเคารพผู้อาวุโสหรือทำตามคำสอนของผู้ใหญ่ เช่น ๑ เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด - คนสามขามีปัญญาหาไว้ทัก - ค่อยดำเนินตามไต่ผู้ไปหน้า ไปพูดขัดเขาทำไมขัดใจเขา ที่ไหนหลักแหลมคำจงจำเอา ใจความว่าผู้มีคุณอย่าหุนหวน บ สะท้อนให้เห็นว่าสังคมสมัยนั้นมีความเชื่อความศรัทธาในทางศาสนา โดยกล่าวถึง ๆ ลาภ บาป ตัณหา เช่น ถึงบุญมีไม่ประกอบชอบไม่ได้ บุญหาไม่แล้วอย่าได้ทะนงตน ต้องอาศัยคิดดีจึงมีผล ปุถุชนรักกับชังไม่ยังยืน เมียรู้เก็บผัวรู้ทำพาจำเริญ น้ำตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักหนา อันโลภลาภบาปหนาตัณหาเย็บ ส่ บ 6 บ ข 4 - อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อย บ มรู้จากวรรณคดี ามรู้จากคำสั่งสอนต่าง ๆ ตั้งแต่ให้รู้จัก เๆ บบบ mบ
DATE บ้อคิดน้ำชีวิต ควรรู้จักเก็บหอมรอมริบและขยันหมั่นทำมาหากินเพื่อที่จะทำชีวิตคู่เจริญก้าวหน้า ควรรู้จักระมัดระวังคำพูด ให้คิดก่อนพูดและทำ ดังคำประพันธ์ว่า เห็นเต็มตาแล้วอย่าอยากทำปากบอน ตรองเสียก่อนจึงค่อยทำกรรมทั้งมวล ควรรู้จักการใช้คนว่าจะใช้ใครควรพูดดี ๆ กับเขา รู้จักยกย่องเขาดังคำประพันธ์ว่า บบ 6 | หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อ ยอไว้ใช้ อยากใช้เขาเราต้องก้มประนมกร มันชอบใจข้างปลอบไม่ชอบดุ ใครเลยห่อนจะว่าตัวเป็นวัวมอ ควรเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ควรเคารพผู้ใหญ่เพราะท่านมีประสบการณ์มากกว่า ศัพทานุกรม ขื่อและคาเป็นเครื่องจองจำนักโทษสมัยโบราณทำด้วยไม้ มีช่องสำหรับสอดมีอ โอ้อวด ท้าทายบทลงโทษ ขาดไหวพริบ รู้ไม่ถึง รู้ไม่เท่ากัน ไม่เฉียบแหลม ไม่ฉลาด วณ คิดใคร่ครวญ ที่ตั้ง ที่้ง โดยทั่วไปใช้หมายถึง ความใครในกาม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉