ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ตอบอะไรคะ his หรือ him หรือ he

A: Is that Natthawut's car? B: Yes, it's 1. himsef 25. 2. his 3. him 4. he ปnthouปt cาr ปีตกบใช่ รกของ Natthawut's car แต่เราไม่ี

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉