ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

คริสมาสต์นี้เรามีเรื่องขอให้ช่วยได้มั้ยคะ🥺🙏 ขอให้ทุกคนที่ผ่านมาเจอโพสต์นี้ อยากจะบอกว่า
Merry Christmas everyone 🥳❄🎁
🎄 ขอให้มีแต่ความอบอุ่นหัวใจ
🧸 ขอให้มีแต่ความสุข อย่าเจอใครที่ใจร้าย
🎁 ขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆที่ต้องการ
🎅 ขอให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยถ้วนหน้า
🎉 ขอให้ศิลปินที่รักทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ

11:42 4G l Scanned-Documents_page-0001.jpg Objective: Unit Renewable Energy and the Digital 5 Divide Vocabulary ย 1 Match the words with the pictures on the next page. Listen, check and repeat the words. () 2 Find these words in the pictures abou Ccal dgilal teacher Digital divide Renewable energy Ccnnection Tydrogen Computer 10 ห่าd power Internel gap Cornmunicatior gEothermal Tucea" COารurrer School biomass technology SClar power | |
11:42 ต Scanned-Documents_page-0002.jpg 3 Match the description with the word in exercise 2. a. teaches Student teacher 6. smartphone Screen C ASed to cook food d. rock used for burning e. Compuler network f. heat from the Eartา 2. 10 Connect into Sorne obecl h. Chemical element 4 Listen to the dialogs. Check the words 5 Work in pairs. Practice the dialog. you hear in each dialog. Andrew. I need to buy a new laplcp. (TV) Dialog 1 Dialog 2 Ben Whal aboul ths cne? Is B32,000 | naral ($1,000) Congested Andrew: How Tmuch IS it iin dollars? (bahl) Interne Concer ""

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉