ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ🥺ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙏🏻

10:13 l 38% LA 258 KB/S นี้ Adjectiv การบ้าน LIVEWORKSHEETS Home About this site Interactive wo รอบียะห์ Students access คุณ +27 @ foodpanda A ปาร์ตี้พิซซา? Comparatives and Superlatives 1. Write the adjectives in brackets in the Comparative form. a) John Lennon was (OLD) Paul McCartney. b) Some people think the Met is (GOOD) " the Louvre. c) Eric was (AFRAID) d) Cats are (NICE) | in Harlem in the Subway. dogs. e) Cartoons are (GOOD) " music programmes. f) The Empire State is (BIG) | the Chrysler Building. g) Barcelona is (SMALL) " Madrid, but (BIG) Valencia. 2. Write the adjectives in brackets in the Superaltive form. a) Samantha is the (PRETTY) "girl that Paul has ever met. b) I think that King Kong was the (BAD) " film ever! c) Mounth Everest is the (HIGH) mountain in the world, d) Our English teacher is the (GOOD) " teacher ever! e) My room is the (CLEAN) " room in my house. f) Ron is the (CLEVER) g) The Millenium Star is one of the (EXPENSIVE) person I've ever met. diamonds in the world. 3. Complete the table. Pay attention and don't forget than or the. ADJECTIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE Good Nice Dangerous Expensive Bad Big Pretty Fast Happy Friendly Sad Boring NHISTLRGIRL - DesiG NS SGLIVEWORKSHEETS Finish! ( ) =

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉