คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยคับ(เฉพาะข้อที่วงกลมนะคับ)

พิกาพยืนอยู่บนหน้าผาสูง ด้ามุม 60 องศา และ 30 องศา ดังรูป เรือทั้งสองลำอยู่ห่างกันกี่เมตร 120 เมตร มองเห็นเรือสองลำจอดอยู่ในแนวเดียวกันอยู่กลางทะเล 12 ม. B กำหนด P เป็นจุดบนด้าน AB ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ดังรูป AP ยาว 6 หน่วย และ APD เป็นมุม 60 องศา P แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย 6 "น B A D จากรูปที่กำหนด AABC มี BD เป็นความสูง ยาว 10 หน่วย มี BAC เท่ากับ 45 องศา และ 10 ACB เท่ากับ 30 องศา แล้ว AABC มีพื้นที่กี่ตารางหน่วย เก้ม D เมื่อดวงอาทิตย์ทำมุม 60 องศากับแนวระนาบแล้ว เราของตึกจะทอดยาวจากฐานตึกจนถึงจุดปลายสิ้นสุดของเงา วัดได้ 75 เมตร ตึกนี้สูงกี่เมตร 75 ม.- พาดบันไดไว้กับกำแพงโดยที่ปลายบันไดเลยขอบกำแพง ด้านบนไป 3 ของความยาวบันได ถ้าโคนของบันไดทำมุม 30 องศากับพื้น และบันได ยาว 16 ฟุต แล้วกำแพงนี้สูงที่ฟุต D B. 159
2. หาค่าของอัตราส่วนตรีโกณมิติในแต่ละข้อต่อไปนี้ 1) sin 30 + cos 60 2) sin 30 cos 60 3) sin 45 - Cos 45 ต่าง ๆ 4) Cos 30 tan 45 ในการ 5) Sin 45 cos 45 หรือแก้า 6) COs 30 tan 45 7) sin 60 tan 30 8) sin 30 cos 60 + cos 30 sin 60 9) sin 60 cos 30 + cos 60 sin 30 ระดับ 10) sin 30 cos 30 11) sin 60 + cos 60 12) cos 45 sin 45* รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านที่ยาวที่สุดเท่ากับ 12 เซนติเมตร มีมุมหนึ่งเป็นมุมแหลมขนาด 30 องศา แล้วด้านที่มีความยาวสั้นที่สุดยาวกี่เซนติเมตร รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมหนึ่งเป็นมุมแหลมขนาด 60 องศา และมีด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมแหลม ยาวเท่ากับ 9.3 เซนติเมตร แล้วด้านที่ยาวที่สุดยาวกี่เซนติเมตร 5 รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมหนึ่งเป็นมุมแหลมขนาด 30 องศา และมีด้านที่อยู่ประชิดมุม ยาวเท่ากับ 27 เซนติเมตร แล้วด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมแหลมยาวกี่เซนติเมตร 6. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมที่ฐานขนาด 45 องศา และด้านที่ยาวที่สุดยาว 20 เซนติเมตร แล้วด้านประกอบมุมยอดยาวกี่เซนติเมตร 7 รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมที่ฐานขนาด 45 องศา และด้านประกอบมุมยอดยาวด้านละ 10 เซนติเมตร แล้วด้านที่ยาวที่สุดยาวกี่เซนติเมตร รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านยาวด้านละ 8 เซนติเมตร แล้วความสูงของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวกี่เซนติเมตร 3. 8. 152

คำตอบ

PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉