ภาษาอังกฤษ
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ 🙏🥺

Several Meanings คาบางค่าในภาษาอังกฤษอาจมีได้หลายความหมาย บางทีความหมายเหล่านั้นก็อาจ จะสัมพันธ์กัน แต่บางทีก็อาจจะแตกต่างกันไปเลย เช่น cabin (n) ความหมายหนึ่งแปลว่า "ห้องนอนในเรือ" อีกความหมายหนึ่ง แปลว่า "กระท่อม วิธีหนึ่งที่จะเพิ่มคลังคำศัพท์ของเรา ได้งายๆ คือ เรียนรู้ความหมายอื่นๆ ของคำศัพท์ที่เรารู้จักอยู่แล้ว Exercise : ในแบบฝึกหัดนี้ แต่ละข้อจะมีประโยคคู่หนึ่ง ให้นักเรียนเติมคำคำเดียวกัน ลงในช่องว่างในประโยคคูนั้น โดยเลือกจากในกรอบข้างล่างนี้ bank ring block head service course star change tank shade trunk present note tap spot 1. a) |m sleeping in the best cabin in the ship. b) He lived in a little in the forest. 2. a) We both had a steak for the main b) My English โasts for three months. 3. a) The hat wouldnt fit on his b) The of the compะany is visiing us tomorrow. 4. a) The singer had difTiculty reaching the top b) She Jefi him a Saaying she d be latc. 5. 1) | work in the large office near he station. b) He used a of wood to keep the door open. 6. 1) We always get good in this shop. b) She's gone ปhe evening at the church.

คำตอบ

2.course ดูจาก main course
3.head ดูจาก hat
4.note ดูจาก left a note ทิ้งข้อความ
5.block ดูจาก block of wood
6.มี 2 คำตอบที่คิดคือ star ดูจาก evening star กับ service ดูจาก get good service in this shop ซึ่งถ้าเลือกตอบจริงๆ น่าจะservice มากกว่า evening service at the church คือประมาณมีกิจกรรมที่จัดให้ทำในช่วงเย็น

luv

อันนี้ด้วยได้ไหมคะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉