ภาษาไทย
มัธยมปลาย

รบกวนถอดบทประพันธ์ให้หน่อยค่ะ

๐ ก้มเกล้ากราบทูลมูลเหตุ บัดนี้มีหนังสือกรมการ จับคนมาได้ให้การว่า ราษฎรผ่อนครัวเข้าไพรวัน พระปิ่นปักนัดเรศราชฐาน บอกขานข่าวศึกมาติดพัน จะเข้าตีพาราบุหราหงัน พระทรงธรรม์จงทราบฝ่าธุลี ฯ ๔ ค่ำ ฯ ข้า เมื่อนั้น ได้ฟังข่าวราชไพรี ให้ตรวจทัพเมืองขึ้นของเรานั้น ให้ตั้งค่ายรายรอบพารา พระผ่านภพตาหากรุงศรี ภูมีสั่งปะหรัดกะติกา มาพร้อมกันอยู่นอกตาหา รักษาเป็นสองชั้นมั่นไว้ ฯ ๔ ค่ำ ฯ ร่าย * บัดนั้น ปะหรัดกะติกาบังคมไหว้ รีบไปเร็วพลันทันที รับพระบัญชาแล้วคลาไคล ฯ ๒ ค่ำ ฯ เชิด 0 จึงบอกกล่าวท้าวพระยาทั้งหลาย ข้าศึกเห็นจะมาถึงธานี เร่งตั้งค่ายรายรอบกรุงศรี รับสั่งครั้งนี้อย่านอนใจ ฯ ๒ ค่ำ ฯ ๐ บัดนั้น ฟังกำหนดพจนารถภูวไนย เร่งตั้งค่ายรายรอบกำแพงเมือง ชักปีกกาถึงกันเป็นหลั่นล้อม ท้าวพระยาสามนต์น้อยใหญ่ ก็ตรวจตราหาไพรให้พรั่งพร้อม ยักเยื้องมิให้บังหน้าป้อม วงอ้อมโอบรอบขอบคู สับกระดานต้านตั้งบังอยู่ เสากระทู้เชื่อนขัณฑ์มั่นคง ก็โค่นไม้ขุดตอไม่หลอหลง ให้เตียนตรงป้อมปืนในพารา ยกหอรบหอคอยลอยตระหง่าน รั้วขวากชั้นในไว้ประตู ทุกหน้าค่ายภายนอกออกไป ฉายจอมปลวกปราบราบลง สนามเพลาะในค่ายรายปืนน้อย แล้วนายกองรีบรัดจัดโยธา วางคนประจำคอยอยู่รักษา เป็นหมู่หมวดตรวจตราทุกราตรี ฯ ๑๐ ค่ำ ฯ 0 เมื่อนั้น ครั้นหักศึกมีชัยได้บุรี ฝ่ายวิทยาสะกำเรืองศรี ให้ตรวจเตรียมโยธีทุกกระทรวง แล้วยกพลนิกายกองหน้า ยาตราดำเนินนำทัพหลวง ตีเมืองรายทางทั้งปวง เลยล่วงไปตามมรคา ฯ ๔ ค่ำ ฯ เชิด บทละคร เรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
อิเหนา ศึกท้าวกะหมังกุหนิง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?