ภาษาไทย
มัธยมต้น

ใครเห็นโพสต์นี้รบกวนช่วยหน่อยนะคะ🙏🏾🙏🏾🙏🏾
ต้องส่งภายในวันนี้แล้วจริงๆค่ะ🥺🥺

1 of 2 ใบงานที่ 9 เรื่อง ความหมายและก ละการอ่านคำสมาส คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจ แล้วเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบของนักเรียนเอง ตอนที่ ๑ จงเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อที่กล่าวถูกต้อง และ เขียนเครื่องหมาย * หน้าข้อที่กล่าวไม่ถูกต้อง ๑. คำสมาสเกิดจากคำบาลี สันสกฤตเท่านั้น ๒. คำสมาสคือคำมูลตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไป ๓. คำสมาสพยางค์ท้ายของคำหน้าไม่ประวิสรรชนีย์ หรือเป็นตัวการันต์ ๔. การแปลความหมายคำสมาสโดยมากแปลจากคำหลังไปคำหน้า ๕. การอ่านคำสมาสต้องอ่านออกเสียงต่อเนื่องกัน ๖. คณิตศาสตร์ เกิดจาก คณิต + ศาสตร์ ๒. ผลผลิตเป็นคำสมาสเพราะเป็นคำบาลี สันสกฤต ๔. ผลไม้เป็นคำสมาสที่เกิดจาก ผล + ไม้ 8. ชลบุรี ไม่ใช่คำสมาส เพราะไม่ได้อ่านออกเสียงต่อเนื่อง คำที่มี "พระ" นำหน้าคำบาลีสันสกฤตจัดเป็นคำสมาส ๑๐.
2 of 2 เรื่อง การสร้างคำสมาส คำชี้แจง จงแยกคำสมาสต่อไปนี้ ๑. วิทยฐานะ ๒. มัธยมศึกษา สุนทรพจน์ ๓. ๔. วรรณคดี ๕. ทัศนคติ ๖. อักขรวิธี ๗. กิจการ ๔. ประวัติศาสตร์ 6. ธุรกิจ ๑๐. อิสรภาพ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉