วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ปัญหาของการณ์ข้างต้นคือ

ชั้นม.2. ชื่อ - สกุล ใ. ช. นัน ทวงม ๆ กิจรรมท้ายบท : ออกแบบรางรดไฟเผาะจำลองได้อย่างไร กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร เ8สกนนรางรถไฟ จุดประสงค์ของกิจกรรมนู้คืออะไร สร้างขั้นงานรางรถฟาพสงทามแนนวางไว้ วิธีดำเนินกิจกรรม 1 ระบุปัญหาของสถานการณ์บ้างต้นแล้วรวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 2 ออกแบบรางรถไฟเหาะจำลองให้เป็นไปตามเงื่อนไข 3 สร้างชิ้นงานรางรถไฟเหาะจำลองตามแบบที่วางไว้ 4 ทดสอบประสิทธิภาพและประเมิรผลรางรถไฟเหาะจำลอง 5 แก้ไขและปรับปรุงรางรถไฟเหาะจำลอง 6 นำเสนอและอธิบายแนวคิด สถานการณ์ ทราบมาแล้วว่าการเล่นเครื่องเล่นประเภทรถไฟเหาะ เครื่องยนต์จะยกตัวรถไฟขึ้นสู่ที่สูงนถึงจุกสูงสุ หลังจากนั้นจะปล่อยรถไฟให้เคลื่นที่ลงมาตามรางเลื่อนโดยใช้พลังานศักย์โน้มถ่วงที่มีอยู่ในตัวโดยไม่ต้องอาศัย อีกเลย ให้นักเรียนใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้เรื่องานและพลังงาน และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรางรถไฟ ยาวอย่างน้อย 1 เมตร โดยใช้ลูกแก้วหรือลูกกลมโลหะทรงกลมแทนตัวรถไฟและผู้เล่น โดยลูกแก้วหรือลูกกล เคลื่อนที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ผ่านรางรถไฟส่วนที่ตีลังกาอย่างน้อย 1 รอบ ไปจนถึงจุดสุดท้ายโดยไม่อาศัยพลังงา ภายนอกอีกเลย ปัญหาของสถานการณ์ข้างต้น คือ วาดภาพแสดงรถไฟเหาะจำลองที่นักเรียนออกแบบ คยนายเอกพงศ์ วิพลชัย เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ว21102 ภาคเรียน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!