คอมพิวเตอร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ หาแค่ข้อ4กับ2ค่ะ ❤️

Unit Question 1 เหตุใดจึงควรใช้แนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้นักเรียนอธิบายเหตุผล 1 ให้ชัดเจน ยกตัวอย่างปัญหาในชีวิตประจำวันมา 5 ปัญหา แล้วแก้ปัญหาโดยนำแนวคิดเชิงคำนวณ มาใช้แก้ปัญหา 2 3 หากแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ แต่ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไป จะส่งผลอย่างไร 4 เปรียบเทียบการแก้ปัญหา โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณเกี่ยวกับการเดินทางจากบ้านไป โรงเรียน โดยรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และการเดินว่า วิธีใดทำให้ถึงโรงเรียนได้เร็วที่สุด ะ 5 แก้ปัญหาการหาผลรวมของเลขจำนวนเต็ม ตั้งแต่ 1 ถึง 20 โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ 15

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉