คำตอบ

1.)ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการเสียดสี ส่วนไฟฟ้ากระแสเกิดจากการไหลของอิเล็กตรอน
2.) สนามไฟฟ้า คือปริมาณซึ่งใช้บรรยายการที่ประจุไฟฟ้าทำให้เกิดแรงกระทำกับอนุภาคมีประจุภายในบริเวณโดยรอบ ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นออดไฟฟ้า

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?