มัธยมปลาย
บ๊อกๆบู๊ว

บ๊อกๆบู๊ว

เพศ
หญิง
จังหวัด
สระบุรี
.•°🕰 ꕀ🧸 ༘♡
dek 67 | 2005’s
My goal : Engineering
˗ˏˋ🎨˗〰︎🧺*

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
198

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ประวัติศาสตร์ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ม.3

บ๊อกๆบู๊ว
42
0
ประโยคซับซ้อน ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

ประโยคซับซ้อน ม.3

บ๊อกๆบู๊ว
13
0
ตรีโกณมิติ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

ตรีโกณมิติ ม.3

บ๊อกๆบู๊ว
27
0
อังกฤษ ม.3 เทอม 2 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

อังกฤษ ม.3 เทอม 2

บ๊อกๆบู๊ว
31
0
สังคมศึกษา ม.3 เทอม 2 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

สังคมศึกษา ม.3 ...

บ๊อกๆบู๊ว
26
0