วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

สรุปให้หน่อยได้ไหมคะ

เมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่เกิดจา ของเหลวกระทำต่อวัตถุในทุกทิศทาง โดยแรงที่ของ กระทำตั้งฉากกับผิวของวัตถุต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ เรียก 1.2 แรงดันในของเหลว ความดันของของเหลว (fluid pressure) ความดันของของเหลวสามารถหาได้จากสม P - (N/m) หรือพาสคัล (Pa) F คือ ขนาดของแรงที่กระทำตดั้งฉากกับผิวของวัตถุ ตัว มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) A คือ พื้นที่ผิวของวัตถุ มีหน่วยเป็น ตารางเมตร (m) 4 ภาพที่ 4.20 แรงตันที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ ที่มา : คลังภาพ อจท. ความดันของของเหลวจะสัมพันธ์กับความลึก 0 m, 0 N/m และความหนาแน่นของของเหลว โดยบริเวณที่ลึกลงไป จากระดับผิวหน้าของของเหลว ความดันของของเหลว จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากของเหลวที่อยู่ลึกกว่า จะมีน้ำหนัก ของของเหลวด้านบนมากระทำมากกว่า และในระดับ เ20 m: 200,704 N/m ความลึกเดียวกันของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจะมี ความดันมากกว่าของของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อย เช่น น้ำทะเลมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำจืด ที่ระดับ ความลึกเท่ากันความดันของน้ำทะเลที่กระทำต่อวัตถุจะ มีค่ามากกว่าความดันของน้ำจืดที่กระทำต่อวัตถุด้วย 40 m, 401,408 N/m 4ภาพที่ 4.21 ความดันของน้ำที่ความลึกต่าง ๆ ที่มา : คลังภาพ อจท. นอกจากนี้ ความดันของของเหลวที่ระดับความลึกต่าง ๆ สามารถหาได้จากสมการ P = pgh โดย P คือ ความดันของของเหลว มีหน่วยเป็น นิวตันต่อตารางเมตร (N/m) หรือพาสคัล (Pa) คือ ความหนาแน่นของของเหลว มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m") คือ ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก มีหน่วยเป็น เมตรต่อวินาที (m/s) h คือ ความลึกของของเหลว มีหน่วยเป็น เมตร (m) p 18 -5

คำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!