สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ🤏🏻🫀

ใบงาน เรื่อง ตลาด 1. นักเรียนทำเครื่องหมาย / ตรงกับข้อความที่ถูกต้อง ลักษณะ ผูกขาด น้อยราย กึ่งแข่งขันกึ่ง ผูกขาด 1.ผู้ผลิตหรือผู้ขาย 2 รายขึ้นไป 2.เมื่อผู้ผลิตรายใดเปลี่ยนแปลงราคา/จำนวนผลผลิตจะส่งผลกระทบต่อ ผู้ผลิตรายอื่น 3.มีผู้ผลิตเพียงรายเดียว 4.ผู้ผลิตแต่ละราย ได้ส่วนแบ่งตลาดน้อย 5.ผู้ผลิตไม่สามารถมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา 6.ผู้ผลิตสามารถกีดกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาผลิตแข่งขันได้ 7.ซีเมนต์ สังกะสี 8.สบู่ แชมพู ทิชชู 9.ใช้บริการในการแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่าง 10.ไม่สามารถใช้สินค้าอื่นทดแทนได้ 2.ให้นักเรียนค้นคว้าเรื่อง ชนิดสินค้าและบริการที่มีในประเทศไทย ตามหัวข้อต่อไปนี้ 2.1 ตัวอย่างสินค้าในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ประเภท 1.ตลาดผูกขาด 5 ชนิด 2.ตลาดผู้ขายน้อยราย 5 ชนิด 3.ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 5 ชนิด

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

ข้อที่ไฮไลต์คือไม่มั่นใจนะคะ ถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ🥺🫀

pp

ขอบคุณนะคะ🫀🙇🏻‍♀️

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!