ภาษาไทย
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ🙏

แบบฝึกที่ ๒ พิจารณาคำพูดของตัวละครจากบทประพันธ์ที่กำหนดให้ แล้วนำตัวเลขหน้า ข้อความในกรอบสีเขียวมาเติมลงใน เพื่อระบุความสัมพันธ์ของตัวละคร แบบฝึกี ดูก่อนอริราชไพรี อย่าพาทีลบหลู่ท่านผู้ใหญ่ โอหังบังอาจประมาทใคร จะนบนอบยอบไหว้อย่าพึงนึก ก. ๑. พี่น้อง 5. ลุง จึงทูลองค์ระเด่นมนตรี น้องนี้จะ ๒. น้องร่วมสัตย์ ๗. อา นี้จะขออาสา ข. ลูกพี่ลูกน้อง ๔. บิดา สู้วิทยาสะกำผู้ศักดา พระองค์จงยืนม้าเป็นประธาน ๓. ๔. ผู้สังหาร ๔. ธิดา ศ. ๕. ผู้ถูกสังหาร ๑๐. สามี แม้นวิหยาสะกำมอดม้วย พี่ก็คงตายด้วยโอรสา ไหนไหนในจะตายวายชีวา ถึงเร็วถึงช้าก็เหมือนกัน แล้วบอกว่าสมเด็จพระบิดร เสร็จศึกจะเข้าไปอัญชลี ให้ข้าคุมนิกรน้อยใหญ่ จะด่าตีก็ตามอัชฌาสัย กา มาบรรจบทัพพระองค์ไป เมื่อได้เกินแล้วก็จนใจ ช่วยพิชัยดาหาธานี ตามแต่ภูวไนยจะปรานี เห็นจะรักเมียจริงยิ่งกว่าญาติ สตรีใดในพิภพจบแดน ข้าน้อยทั้งสองเป็นไพรี ไหนจะคลาดจากเมืองหมันหยาได้ ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า โทษผิดครั้งนี้หนักหนา ได้ถึงมาตรจะมาก็จำใจ ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา จงโปรดปรานประทานชีวา ไว้เป็นข้าใต้เบื้องบทมาลย์ ด้วยกลัวภัยพระราชบิดา จะมีแต่เวทนาเป็นเนื่องนิตย์ ร้อยเรื่อง แล้วแถลงแจ้งเหตุบรรยาย แต่ต้นจนปลายถ้วนถี่ เห็นงามอยู่แล้วหรือหลานรัก เจ้าหาญหักไม่ฟังคำข้ามา การทำสงครามในสมัยอยุธยา มีความคล้ายคลึงกับสงครามที่ บรรยายถึงในเรื่องอิเหนาหรือไม่ วันเมื่อน้องมาถึงธานี พลอยได้ความผิดด้วยนัดดา ได้ทูลว่าพระพี่จะยกมา เมื่อกระนี้จะว่าประการใด อย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉