เคมี
มหาวิทยาลัย

อ่านเป็นระบบ IUPAC ได้ว่าอะไรคะ

NH2 0
iupac name

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?