เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย

มีปริมาณเงิน 20,000 อัตราการกันสำรอง 10% ถ้าตัองการลดอัตราเงินเฟ้อลงมา 5% จะต้องคิดยังไงหรอคะ

เงินเฟ้อ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉