เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เศรษฐศาสตร์มหภาค1 แมคโคร1

316

8840

0

ข้อมูล

…

อย่าถือสาปกเลยนะคะ วาดตอนเที่ยงคืน55555
เนื่องจากที่มหาลัยเราแบ่งตัววิชานีเเป็น1 2เลยอาจไม่ละเอียดนะคะตัว2จะเจาะลึกกว่าแต่เราไม่ได้เรียนคณะนี้โดยตรงเลยไม่ต้องเรียนค่ะ
สถานะ : ลงครบแล้ว
มิดเทอม บท 1-5
บท 1 กระบวนการคิดของนักเศรษฐศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์
บท 2 การวัดระดับรายได้ของประเทศ 2.2 ขาดตัวอย่าง
บท 3 การวัดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
บท 4 การผลิตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
บท 5 การว่างงาน
ไฟนอล บท 6-9
บท 6 ระบบการเงินและปริมาณเงิน
บท 7 การขยายตัวของปริมาณเงินและเงินเฟ้อ
บท 8 ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด
บท 9 อุปสงค์ อุปทาน มวลรวม (ลงไม่ถึงดุลยภาพระยะยาว)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News