คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะไม่รู้จริงๆค่ะ

น ตอนที่ ๑ ข้อสอบแบบปรนัยจำนวน ๑๕ ข้อ ( ๑๐ คะแนน) ตอนที่ ๒ ข้อสอบแบบอัตนัยจำนวน ๒ ข้อ (๑๐ คะแนน ) ตอนที่ ๑ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ 1. ข้อใดเป็นเอกนามทุกจำนวน , 2abc, 3ab - C, 2ab 4m* 7m n 3-3m็n ก. 3 ข. -6, m2 ) mn 2n? 3p, 4p:, 0.5p 4 ( 5 6-3 ค. pq-5 1 ง. 12, 2. เอกนามในข้อใดเป็นเอกนามที่คล้ายกัน ่ กับ 3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 4 ก. ข. 3mn กับ 5mท pq? ค. 6pq กับ q2 ง. /3xy กับ ป5x ก. (3x + 7x - 5) + (x + 2x - 1) 4x + 9x - 6 - ข. (-8x - 4x - 6) + (5x - x + 9) -3 - 5x + 3 ค. (2x + 5x - 3) - (8x + 6x - 7) = -6x - x - 10 ง. (-6x - X + 9) - (-4x + 3x + 5) = -2x - 4x + 4 4. ข้อใดเป็นค่าของ (-2xy(-x + 4y - 3z) ก. -2xy + 2xy + 6xyz ข. -2a + ab + 4ab + 4b ค. 2xy - 2xy - 6xyz ง. 2xy - 8xy + 6xyz 5. พหุนามในรูผลสำเร็จของ 10a b2 - 12a b* - 6a*b+ 14ab3 O 242b - ตรงกับข้อใด - 3a + 7b + 5ab / 1 ข. -5ab - 6a + 3b - 7ab ก. ค. 5ab - 6a - 3b + 7ab ง. 66 - 3a + 7b + 5ab 6. จุด A(4, -1) เกิดจากการเลื่อนขนานแกน X ไปทางขวา 6 หน่วย และขนานกับแกน Y ลงมาด้านล่าง 3 หน่วย จุด A อยู่ที่พิกัดใด ก. A(-2, -4) ข. A(-2, 2) ค. A(10, -4) ง. A(10, 2) 7. ส่วนของเส้นตรง MN มีจุด M(-2, -3) และ N(1, 0) เลื่อนขนานแกน X ไปทางซ้าย 1 หน่วย และขนานกับแกน Y ขึ้นไปด้านบน 4 หน่วย ข้อใดเป็นพิกัดของส่วนของเส้นตรง M'N' ก. M(-3, 1) และ N'(4, 0) ข. M(3, 1) และ N' (0, 4) U 2 ค. M(3, 1) และ N'(4, 0) ง. M(-3, 1) และ N'(0, 4)
ขนานกับแกน Y ลงมาด้านล่าง 4 หน่วย ก. I(2, 0), J(1, 3), K(9, -2) และ L(1, 1) ข. I(-2, 0), J(-5, 3), K(3, 6} ค. I(-4, 0), J(-5, -3), K(3, -2) และ L(-7, 1) ง. (4, 0), J(-1, 3), K(9, -6) และ L(-7, 1) ง. D(-7, -1) ก. D'(1, -7) ค. D(7, -1) ข. D(-1, 7) 0 เมื่หมุนรูปสามเหลี่ยม POR รอบจุด (0. 0) ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ครบ 8 ครั้ง จึงจะกลับมาซ้อนทับรูปเดิม พอดี ข้อใดเป็นขนาดของมุมที่รูปสามเหลี่ยม POR หมุนรอบจุด (0, 0) ก. 459 ง. 180 ข. 609 ค. 90 11. รูป A รูป B รูป C รูป D รูปเรขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการ เพราะเหตุใด ก. เป็นภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนาน ค. เป็นภาพที่เกิดจากการหมุน 12. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. วงกลมสองวงที่มีรัศมียาวเท่ากันจะเท่ากันทุกประการ ข. เป็นภาพที่เกิดจากการสะท้อน ง. เป็นภาพเหมือนรูปต้นแบบ า ร่สะ ข. มุมสองมุมที่เท่ากันทุกประการ อาจมีแขนของมุมยาวไม่เท่ากัน ค. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีฐานและความสูงเท่ากันจะเท่ากันทุกประการ ง. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองรูปที่มีความยาวรอบรูปเท่ากันจะเท่ากันทุกประการ 13. จากรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการมีด้านคู่ที่สมนัยกันตรงข้อใด 2 เมี่ เร่ง ก. MN PQ, NO PR และ M0 = QR = = M R ข. MN PQ, NO QR และ MO PR = = N. MN = PR , NO RQ และ MO = PQ ค. = PR , NO P ง. MN PQ และ MO QR - 0 Q 14. กำหนดให้ PQ// ST ดังรูป ขนาดของ x มีค่าเท่ากับข้อใด P 3x + 0 ก. 13 ข. 159 ก ก ค. 189 1 2ง. 229 ด 2เน 85) 15. ถ้า UV // ST แล้ว ขนาดของ x เท่ากับข้อใด 5x 15 ข. 209 ก. ค. 259 ง. 30 S<4x) T

คำตอบ

ลองตรวจสอบคำตอบดูด้วยนะคะ เผื่อทางนี้คิดผิด มองผิด เผื่อพลาดได้ค่ะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!