ภาษาไทย
มัธยมต้น

ตอบถูกมั้ยคะ🙏🏻

อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๑๕ ถึงโฉมองค์อัครลักษมี พระสุรัสวดีเสน่หา สิ้นทั้งไตรภพจบโลกา จะเอามาเปรียบไม่เทียบทัน ๑๕. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับบทประพันธ์ข้างต้น " มีการใช้อุปลักษณ์ O มีการใช้บุคคลวัต 0 มีการใช้อติพจน์ O มีการใช้สัทพจน์ ๑๖. ข้อใดมีโวหารเชิงอุปมา * ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ ตาแดงดั่งแสงไฟฟ้า เป็นชายดูดูมาหมิ่นชาย มิตายก็จะได้เห็นหน้า คิดแล้วก็รีบเดินมา เฝ้าพระอิศราธิบดี จนผม โกรันโล้นเกลี้ยงถึงเพียงหู ดูเงาในน้ำแล้วร้องไห้
๑๙. จากคำประพันธ์ต้นโพธิ์ ต้นไทร อยู่บริเวณใด * บริเวณวัดและป่าช้า บริเวณสวนสาธารณะ บริเวณหลังอาคารร้างและบ้านร้าง บริเวณอุทยาน สถานที่พักผ่อน อ่านและตอบคำถามข้อที่ ๒๐ อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๒๐ ห่างเอ๋ยห่างไกล ห่างจากพวกมักใหญ่ฝักใฝ่หา แต่สิ่งซึ่งเหลวไหลใส่อาตมา ความมักน้อยชาวนาไม่น้อมไป เพื่อรักษาความสราญฐานวิเวก ร่มซื้อเฉกหุบเขาลำเนาไศล สันโดษดับฟังซ่านทะยานใจ ตามวิสัยชาวนาเย็นกว่าเอย ๒๐. สาระสำคัญของกลอนดอกสร้อยบทนี้คืออะไร เราควรมักน้อยหรือพอใจในสิ่งที่มีเหมือนชาวนาดีกว่า เราไม่ควรหาสิ่งเหลวไหลมาใส่ตัว เราจงอยู่ให้ห่างจากพวกมักใหญ่ใฝ่สูงไว้จะดีกว่า O เราควรวิเวกไปหาป่าเขาลำเนาไพรจะดีที่สุด

คำตอบ

ข้อ15ตอบ อติพจน์น้า มันกล่าวเกินจริง ประมาณว่าแบบ ทั้งโลกนี้ก็ไม่มีใครสวยเท่าเธอ บริบทนี้กล่าวเดินจริงน่าจะดูดีกว่า👍🏻

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!