วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะ🥺🥺🙏🙏🙏🙏🙏

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำถามท้ายกิจกรรม 1. เมื่อต่อสายไฟจากแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้าให้ครบวงจร ในหลอดแก้วจากขั้วบวกและขั้วสบ มีการเบลี่ยนแปลงเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 2. เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารที่เกิดขึ้นในหลอดจากขั้วบวกและขั้วลบ มีอัตราส่วนประมาณเท่าโด 3. เมื่อทดสอบสารในหลอดจากขั้วบวกและขั้วลบโดยใช้ธูปที่สุกเป็นเปลวไฟ และธูปที่เป็นถ่านแดง สังเกตเห็น การเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 4. สารในหลอดจากขั้วบวกและขั้วลบเป็นสารชนิดเดียวกันหรือไม่ ทราบได้อย่างไร 5. จากกิจกรรม สรุปได้ว่าอย่างไร การบริสทขึ้น

คำตอบ

1.หลอดแก้วทั้งสองเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน โดยมีฟองแก๊สขนาดเล็กผุดขึ้นจากขดลวดขึ้นไปแทนที่น้ำที่ปลายด้านบนของหลอดทดลองทั้งสองทำให้ระดับน้ำในหลอดลดลง แต่ต่างกันตรงที่ปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นในแต่ละหลอด โดยในหลอดที่ต่อกับขั้วลบมีมากกว่าในหลอดที่ต่อกับขั้วบวก
2.ปริมาณสารที่เกิดขึ้นในหลอดจากขั้วบวกและขั้วลบมีอัตราส่วนประมาณ 1:2
3.สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันเมื่อทดสอบด้วยธูปที่ลุกเป็นเปลวไฟในหลอดจากขั้วบวกมีเปลวไฟสว่างจากเดิมเพียงเล็กน้อยไม่มีเสียง ส่วนในหลอดจากขั้วลบเกิดเปลวไฟลุกไหม้และมีเสียงเมื่อทดสอบด้วยธูปที่ติดไฟเป็นถ่านแดงในหลอดจากขั้วบวกจะเกิดเปลวไฟลุกสว่างขึ้นส่วนในหลอดจากขั้วลบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4.สารในหลอดจากขั้วบวกและขั้วลบไม่ใช่สารชนิดเดียวกันทราบได้จากผลการทดสอบด้วยธูปซึ่งได้ผลต่างกันโดยแก๊สในหลอดจากขั้วบวกช่วยให้ไฟติด ส่วนแก๊สในหลอดจากขั้วลบติดไฟได้ และสามารถทราบได้จากปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นอีกด้วยโดยแก๊สที่หลอดจากขั้วบวกมีปริมาณน้อยกว่าแก๊สที่หลอดจากขั้วลบประมาณครึ่งหนึ่ง
5.การผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในน้ำซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์ทำให้น้ำสลายตัวได้เป็นแก๊สที่มีสมบัติแตกต่างกัน2ชนิด คือแก๊สที่ช่วยให้ไฟติด และแก๊สที่ติดไฟได้ในอัตราส่วน1:2 ซึ่งแก๊สทั้งสองมีสมบัติแตกต่างจากสมบัติของน้ำซึ่งเป็นของเหลวไม่มีสี สารบริสุทธิ์เมื่อได้รับพลังงานอาจแยกสลายให้องค์ประกอบย่อยมากกว่า1ชนิดเช่นน้ำ องค์ประกอบย่อย2ชนิดคือออกซิเจนและไฮโดรเจนรวมตัวกัน บริสุทธิ์ที่มีองค์ประกอบย่อยมากกว่า1ชนิดเรียกว่าสารประกอบ (compound) ส่วนสารบริสุทธิ์ที่มีองค์ประกอบย่อยเพียงชนิดเดียวเรียกว่าธาตุ element)

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!