วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

เหลืออีกหลายข้อเลยช่วยเราหน่อยนะคะ😭😭😭😭😭

|แบบฝึกหัดที่ 3.1 นำชื่อของสารที่กำหนดให้ มาเขียนสมการปฏิกิริยาเคมีในแต่ละข้อ พร้อมดุลสมการ บฏูกรยาเคมในชีวิตประจำวัน CH, HCI NaOH CO H,0 10 CO, 2 Zn Fe 15 SO, CACO, Fe,0,H,0 NaCl Na ZnO, 19 SO, H,SO, ปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบสมบูรณ์ 1. 3C0 + 4 H,0 + พลังงาน 2. ปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ 3. ปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็ก 4. ปฏิกิริยาของกรดกับเบสหรือปฏิกิริยาสะเทิน 5. ปฏิกิริยาของกรดกับโลหะ 6. ปฏิกิริยาของเบสกับโลหะ 7. ปฏิกิริยาของกรดกับสารประกอบคาร์บอเนต 8. การเกิดฝนกรด 9. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง 79 www.aksorn.com interactive3D/RB941

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!