คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ😥🙏🙏

11:50 21.8KB/s @ 51 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 6 docs.google.com * 1 คะแนน 1. ข้อใดเป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียว 1. 6x - 3y - 11 = 0 2. m = m + 1 3. 3y + 5x = -9 4. 5x + 7 = 2y O 1 2 3 O 4 * 1 คะแนน 2. ข้อใดไม่เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียว 1. 5y - 2y - 9 = 0 2. g = g + 1 3. 9 + 3y = -8 4. 4x + 2 = 24y
11:50 1.2KB/s9 51 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 6 docs.google.com * 1 คะแนน 3. 11% + 9x = 3 เขียนสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ในรูป ax + bx + C = 0 ค่าของ c คือ 1. 11 3. 3 2. 9 4. -3 O 1 2 3 4 * 1 คะแนน 4. x - 7x - 15 = 0 เขียนสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ในรูป ax + bx + C = 0 ค่าของ a คือ 1. 0 3. -7 2. 1 4. -15 O 1 2
11:50 22.7KB/s @ 51 แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 6 docs.google.com * 1 คะแนน 5. - 7y = 21 เขียนสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ในรูป ax + bx + C = 0 ค่าของ b คือ 1. 0 3. -7 2. 1 4. -15 O 1 O 2 3 O 4 * 1 คะแนน 6. 11x + x = 30 เขียนสมการกำลังสองตัวแปรเดียว ในรูป ax + bx + C = 0 ค่าของ c คือ 1. 11 3. 30 2. 1 4. -30 1
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!